sxtq.net
当前位置:首页 >> 50道四年级简便运算题及答案,急!急!急!(必须... >>

50道四年级简便运算题及答案,急!急!急!(必须...

1、158+262+138 =158+(262+138)(加法的结合律) =158+400 =558 2、375+219+381+225 =(375+225)+(219+381)(加法的交换律和结合律) =600+600 =1200 3、5001-247-1021-232 =(5000+1)-(247+1021+232)(减法的运算性质) =5000+1-150...

1、56+31+24=(56+24)+31=80+31=111, 2、615+475+125 =615+(475+125)=615+600=1215 3、125×64 =125×8×8=1000×8=8000 4、 89+101+111=101+(89+111)=101+200=301 5、24+127+476+573 =(24+476)+(127+573)=500+700=1200 6、400-273...

你要的是几年级的?

300÷125÷8=300÷(125×8)=300÷1000=0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28)= 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000*3 = 3000 26*15 = (20+6)*15 = 20*15 + 6*15 = 300+90 =390 25*99*4 = 25*4*99 = 100*99 = 9900 250*32 = 250*4*8 = 1000*8 = 80...

四年级两位数乘一位数 (1) 94 × 8 = (2) 57 × 6 = (3) 9 × 67 = (4) 26 × 9 = (5) 41 × 9 = (6) 57 × 3 = (7) 7 × 79 = (8) 62 × 5 = (9) 21 × 1 = (10) 3 × 57 = (11) 5 × 84 = (12) 8 × 26 = (13) 5 × 67 = (14) 37 × 4 = (15) 8 × 98 = (16) ...

花仙情缘《莫疑猜》:世间何为贵?忘我真情在。真情在,莫疑猜,管他花仙与狐怪。人生恩爱有几回?何必追根伤情怀,伤情怀!

几位数的?加减乘除?简单运算多少以内的?你告诉我我写纸上给你发过来你看可以不?

7000÷125 =(7000×8)÷(125×8) =56000÷1000 =56 根据:商不变性质

36×45+36×56-36 66×93+93×33+93 99×32 46×25 36×45+36×56-36 66×93+93×33+93 97+89+11 88×102 125×88 26+47+174 85+47+15+53 815+49+65+14+11 72×125 18+77+40+23+48 71+73+69+74+68+70+69 123×64+123×36 39×4×5 125×6×...

题目拍个照片发上来

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sxtq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com